Sluiting panden bij drugs, Damoclesbeleid

 • De bestrijding van drugshandel en productie of teelt van verboden middelen heeft een hoge prioriteit in onze gemeente.
 • Bij overtredingen van de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuurlijke dwangmiddelen in te zetten, zoals de sluiting van een woning of (bedrijfs-)pand.
 • Dit is mogelijk bij de vondst van harddrugs of softdrugs in een hoeveelheid die groter is dan wettelijk toegestaan.
 • Sinds 2019 is dit ook mogelijk als er sprake is van verboden voorbereidingshandelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld grootschalige of bedrijfsmatige teelt of productie van verboden middelen. 

Damoclesbeleid

 • Met het Damoclesbeleid geeft de gemeente invulling aan de bevoegdheid om handhavend op te treden.
 • Het Damoclesbeleid is vastgelegd in de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Asten 2019.
 • Hierin staat uitgewerkt hoe de burgemeester omgaat met de bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet.
 • De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie.
 • Voor woningen gelden andere maatregelen dan voor bedrijfspanden. Welke dit zijn leest u hieronder bij 'Hoe werkt het?'.

Hoe werkt het?

Zijn er softdrugs in een woning gevonden?

 • Bij een eerste keer: sluiting van de woning voor 3 maanden
 • Bij de tweede keer: sluiting van de woning voor 6 maanden
 • Bij een derde keer: sluiting van de woning voor onbepaalde tijd

Zijn er harddrugs in een woning gevonden?

 • Eerste keer: sluiting van de woning voor 4 maanden
 • Tweede keer: sluiting van de woning voor 6 maanden
 • Derde keer: sluiting van de woning voor onbepaalde tijd

Zijn er softdrugs in een bedrijfspand gevonden?

 • Bij een eerste keer: sluiting van het pand voor 6 maanden
 • Bij de tweede keer: sluiting van het pand voor 12 maanden
 • Bij een derde keer: sluiting voor onbepaalde tijd en – voor zover van toepassing – intrekking van exploitatie- en horecavergunning 

Zijn er harddrugs in een bedrijfspand gevonden?

 • Eerste keer: sluiting van het pand voor 12 maanden
 • Tweede keer: sluiting van het pand voor onbepaalde tijd en – voor zover van toepassing – intrekking van exploitatie- en horecavergunning 

 

Bent u zich bewust van de risico’s?

 • De risico’s van hennepteelt of drugshandel zijn groot. 
 • Ook voor diegenen die er wellicht niets mee te maken hebben, maar die wel wonen of een bedrijf hebben in het pand waar de politie drugs of een wietplantage constateert.
 • U loopt het risico het pand te moeten verlaten met alle gevolgen van dien.
 • Verhuurders kunnen bovendien veelal de huurovereenkomst na een dergelijke overtreding ontbinden. Dat geldt ook voor panden die u van de gemeente huurt.
 • Als u een woning of pand niet zelf gebruikt maar verhuurt of in gebruik geeft aan iemand anders, dan wordt van u als eigenaar verwacht dat u concreet toezicht houdt op het gebruik van het pand en dus controles uitvoert die zijn gericht op het gebruik van het pand. 
 • Voor meer informatie over de risico’s van een drugslab of kwekerij, over de vraag hoe u een lab of kwekerij herkent en wat u kunt doen om te helpen in de bestrijding van hennepkwekerijen en drugslabs in uw wijk: bekijk de folder op de website van de politie

Meld Misdaad Anoniem

 • Hebt u het vermoeden dat er in uw buurt iets niet klopt, meldt dit via Meld Misdaad Anoniem.
 • Hier kunt u veilig en volledig anoniem melding maken.
 • De politie, maar ook gemeenten en andere overheden gaan met de meldingen aan de slag.
 • Ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl voor meer informatie of bel 0800-7000. 
   

Bekijk ook: