Kliko omwisselen, vermist of extra

  • U kunt dit online regelen via de afvalbalie van mijnblink.nl of bel BLINK via telefoonnummer (0800) 0492. (Om de afvalbalie te bereiken, vult u eerst uw adresgegevens in het startscherm, daarna verschijnt de afvalbalie).

Kliko omwisselen

  • Kliko’s die kapot zijn of schade hebben, kunt u gratis laten omwisselen voor een nieuwe.
  • Als u een ander formaat kliko wilt, betaalt u € 19,00.
  • Nieuwe bewoners op een bestaand adres kunnen binnen 3 maanden de kliko gratis omruilen.

Kliko vermist

  • Doe eerst aangifte bij de politie en stuur het proces-verbaal naar de klantenservice van BLINK: klantenservice@mijnblink.nl.
  • U krijgt hierna zo snel mogelijk (gratis) een nieuwe kliko.

Extra Kliko

  • Als u een extra kliko wilt, betaalt u € 19,00.