Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor huishoudelijk of particulier afval.
  • U bent gebruiker van een pand.
  • U betaalt een vast bedrag per jaar. Met ingang van 2022 is dit € 75,90 per perceel en een bedrag per aangeboden kliko.
  • U betaalt het vaste bedrag ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst.

Betaling

  • De afvalstoffenheffing wordt sinds 1 januari 2019 opgelegd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).
  • U ontvangt hiervoor (meestal) in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.
  • U betaalt in 2022 het vastrecht over 2022 en de afrekening van het aantal ledigingen in 2021.
  • Het aantal ledigingen van 2022 wordt dan bij de gecombineerde aanslag van 2023 afgerekend.
  • De kosten voor het aanvragen van een extra container bedragen € 19,00.
Tarieven afvalcontainers
Inhoud container Soort afval Prijs 2021
140 liter restafval € 12,00
140 liter gft-afval € 4,00
40 liter restafval € 6,50
25 liter gft-afval € 2,00