Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor huishoudelijk of particulier afval
  • U bent gebruiker van een pand
  • U betaalt een vast bedrag per maand € 4,49 per perceel en een bedrag per aangeboden kliko
  • U betaalt het vaste bedrag ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst

Betaling via waternota

  • De afvalstoffenheffing vindt u op de waternota van Brabant Water NV
    (u betaalt dus niet rechtstreeks aan de gemeente)
  • U betaalt jaarlijks een voorschot. Bij de afrekening van het waterverbruik (in maart) krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijk aantal ledigingen van containers
  • Het omwisselen van formaat container of een extra container kost eenmalig € 19,-

Kosten per lediging

Tarieven afvalcontainers
Inhoud containerSoort afvalPrijs
140 literrestafval€ 7,92
140 litergft-afval€ 0,96
40 literrestafval€ 4,44
25 litergft-afval€ 0,48