Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor huishoudelijk of particulier afval.
  • U bent gebruiker van een pand.
  • U betaalt een vast bedrag per maand € 5,72 per perceel en een bedrag per aangeboden kliko.
  • U betaalt het vaste bedrag ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst.

Betaling

  • De afvalstoffenheffing wordt met ingang van 1 januari 2019 opgelegd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U ontvangt hiervoor (meestal) in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.
  • U betaalt in 2019 alléén een voorschot voor het vastrecht.
  • De afrekening van het aantal ledigingen van containers in 2019 vindt plaats bij de gecombineerde aanslag 2020.
  • De kosten voor het aanvragen van een extra container bedragen € 19,00.
Tarieven afvalcontainers
Inhoud container Soort afval Prijs 2020
140 liter restafval € 11,62
140 liter gft-afval gratis
40 liter restafval € 6,08
25 liter gft-afval gratis