Automatische incasso

  • Gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting) kunt u betalen via automatische incasso.
  • Bedrag wordt in 10 termijnen afgeschreven.
  • Betaaldata staan op het aanslagbiljet.
  • Aanvragen van een automatische incasso kan via Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.