Automatische incasso

  • Gemeentelijke belastingen (Onroerendezaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting) kunt u betalen via automatische incasso
  • Bedrag wordt in 6 termijnen afgeschreven
  • Betaaldata staan op het aanslagbiljet
  • Aanvraagkaart voor automatische incasso verkrijgbaar bij de gemeente of schriftelijk uw adresgegevens, bankrekeningnummer en handtekening indienen bij de gemeente

Opzeggen automatische incasso

  • Via een speciale (rode) intrekkingskaart, verkrijgbaar bij de gemeente of schriftelijk doorgeven aan de gemeente dat u wilt opzeggen per het volgende kalenderjaar

Bankrekeningnummer wijzigen

  • Schriftelijk doorgeven aan de gemeente met vermelding van uw oude en nieuwe bankrekeningnummer, met adresgegevens, handtekening en indien bekend het aanslagnummer