Bezwaar belastingen

 • Doe dit binnen zes weken na dagtekening van het besluit of aanslagbiljet.
 • Het maken van bezwaar is gratis.
 • Het maken van bezwaar geeft geen recht tot uitstel van betaling.
 • U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing op uw bezwaar.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten.

 • Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen?
 • Neem dan contact op met BSOB
  • www.bs-ob.nl
  • telefoon: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen.

Heeft u een andere melding of klacht?