Bezwaar belastingen

 • Doe dit binnen zes weken na dagtekening van het besluit of aanslagbiljet
 • Het maken van bezwaar is gratis
 • Het maken van bezwaar geeft geen recht tot uitstel van betaling
 • U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing op uw bezwaar 
 • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening
 • Gebruik het bezwaarformulier  (PDF, 83 kB) voor uw bezwaar tegen de WOZ-aanslag

Opnemen in de brief

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief
 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Bezwaar sturen naar

 • Gemeente Asten
  t.a.v. de heffingsambtenaar
  Postbus 290
  5720 AG ASTEN