Hondenbelasting

 • U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt en binnen de bebouwde kom woont.
 • Binnen 1 maand na aanschaf aanmelden.
 • De Belastingsamenwerking Oost-Brabant controleert op hondenbezit.
 • U riskeert een boete bij niet aanmelden.
 • U ontvangt de rekening tegelijk met de aanslag gemeentelijke belastingen (meestal) in februari.

Waarom hondenbelasting betalen?

 • Voor aanleg en onderhoud van uitlaatplaatsen.
 • Voor maatregelen tegen hondenoverlast.
 • Meer over het hondenbeleid.

Kosten 2020

 • De eerste hond         €    73,20.
 • Tweede hond            €    93,84.
 • Elke volgende hond    €  124,56.
 • Kennel                      €  170,57.

Hond afmelden

 • Als u verhuist naar een andere gemeente.
 • Als de hond overleden is, stuur verklaring dierenarts mee.
 • Als de hond niet meer in uw bezit is, verstuur verkoopnota mee.
 • Vanaf de maand na afmelden betaalt u geen belasting meer.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

LET OP: Het aan- of afmelden kan alleen via de DigiD van de hoofdbewoner (dit is de eerst ingeschrevene of de oudste bewoner)