Kwijtschelding belastingen

  • Als u de gemeentelijke belasting niet of niet op tijd kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding, uitstel van betaling of een betalingsregeling.
  • Uw verzoek geldt ook voor de zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Bij kwijtschelding hoeft u dit niet apart aan te vragen.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB via de website of bel naar (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.