Kwijtschelding belastingen

  • Als u de gemeentelijke belasting niet of niet op tijd kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding, uitstel van betaling of een betalingsregeling.
  • Uw verzoek geldt ook voor de zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Bij kwijtschelding hoeft u dit niet apart aan te vragen.

Bekijk ook