Rioolheffing

  • U betaalt rioolheffing als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een onroerende zaak
  • Dit geldt ook als de onroerende zaak niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering
  • De opbrengst gebruiken we voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering en voor de afvoer van hemelwater en beheer grondwaterstand

Kosten

  • Er gelden verschillende tarieven voor eigenaren en gebruikers
  • Voor ongebouwde objecten en objecten zoals losstaande garageboxen, met een vloeroppervlak kleiner dan 40 m², is een ‘kwart-tarief’ vastgesteld
  • U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari
Tarieven rioolheffing
Soort tariefKosten
Eigenaren€ 186,00
Kwart-tarief€ 46,50
Gebruik vanaf 500 m3 tot 15.000 m3€ 166,25 per 500 m3
Gebruik boven 15.000 m3€ 83,50 per 500 m3