WOZ-waarde

 • Belastingen op onroerende zaken (alle gebouwen en de grond waarop ze staan en ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw)
 • Er zijn twee soorten OZB: 
  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen 
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen
 • Betaling gebeurt via gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen
 • U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari
 • De OZB is een percentage van de WOZ-waarde

WOZ-waarde en OZB

 • De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum
 • De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, et cetera
 • Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere ingrijpende wijziging aan uw pand geweest, dan is dit in de WOZ-waarde meegenomen
 • Eigenaren van een onroerende zaak, krijgen jaarlijks een WOZ-beschikking toegezonden met daarop de vastgestelde waarde (WOZ-waarde)
 • Huurders van een huurwoning krijgen jaarlijks ook een WOZ-beschikking omdat de WOZ-waarde van belang is bij de bepaling de maximale huur. Bekijk de toelichting (PDF, 31 kB) 
 • De WOZ-waarde gebruiken we voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen, rijksbelasting en waterschapslasten.
 • U kunt het taxatieverslag downloaden met het aanslagnummer en het aanslagbedrag (zonder komma)

Tarieven

Tarieven OZB
Type onroerend goedSoort OZB met tarief
voor woningeneigenarenbelasting 0,1187 %
voor niet-woningeneigenarenbelasting 0,1975 %
voor niet-woningengebruikersbelasting 0,1500 %

 Bezwaar maken

 • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde dan kunt u bezwaar maken