Ga naar de banner
Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bekendmakingen

  • In onderstaand overzicht vindt u de bekendmakingen van de laatste 6 weken.
  • U vindt hier de aangevraagde, verleende, geweigerde vergunningen, verordeningen, beleidsregels en besluiten.
  • Op de kaart stelt ieder huisje de locatie van een aanvraag voor. Door hierop te klikken, krijgt u meer informatie.
  • Onder de kaart staat een omsomming van de bekendmakingen per categorie.
  • Wilt u verder terugzoeken dan de laatste 6 weken? Klik dan in de linker kolom op de gewenste categorie of ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl

Bestuur | Organisatie en beleid

Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid

Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Verkeer | Organisatie en beleid