Financiële stukken

Begroting

De begroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten

Jaarstukken

In de jaarstukken wordt (financieel) verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid.
In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans.