Burgemeester A.A.H.C.M. Van Extel - Van Katwijk

Portefeuille - Bestuur en Veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatieontwikkeling
 • I&A
 • Control
 • Handhaving, (integraal: coördinatie, beleid en uitvoering)
 • Coördinatie deregulering
 • Coördinatie uitvoering Toekomstagenda Asten 2030
 • Programmaportefeuillehouder Burgerparticipatie (Toekomstagenda Asten 2030)

Voorzitter gemeenteraad

 • De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.
 • In het college mag de burgemeester meestemmen, in de gemeenteraad niet.

Digitaal contact

Burgemeester spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat: telefonisch (0493) 671 319 of e-mail bestuurssecretariaat@asten.nl.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

 • Volgt binnenkort

Vervanging

 • De burgemeester vervangt wethouder Bankers.
 • Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt waargenomen door raadslid M.J.H. Vankan.