Over het college van burgemeester en wethouders

 • Het college van burgemeester en wethouders (ook wel het college van B&W of college) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Asten.
 • De wethouders worden door de leden van de gemeenteraad gekozen.
 • De burgemeester wordt benoemd door de regering, nadat de gemeenteraad een kandidaat heeft voorgedragen.
 • Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een nieuw college samengesteld op basis van een coalitieakkoord.
 • Er wordt een werkverdeling gemaakt waarbij ieder collegelid een aantal aandachtsgebieden krijgt, een portefeuille.
 • Het college van B&W is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.
 • De burgemeester is de voorzitter van het college van B&W en heeft een doorslaggevende stem wanneer de stemmen staken.
 • De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college van B&W ambtelijk bij.
 • De gemeentesecretaris wordt door het college benoemd.
 • Besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.
 • Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit.
 • Ook is het college verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.