Secretaris mr. W.M.A. Verberkt

  • De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders
  • Als hoofd van de ambtelijke organisatie en adviseur van de burgemeester en het college, vormt de secretaris de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur

Digitaal contact