Wethouder H.A.M. van Moorsel

 • Wethouder van Moorsel vertegenwoordigt de partij Algemeen Belang.

Portefeuille - Financiën en Economie

 • Financiën
 • Economische Zaken
 • Centrumontwikkeling
 • Bedrijventerreinen
 • Grondzaken en Eigendommen
 • Grondbedrijf en grondexploitaties
 • Volkshuisvesting inclusief nieuwbouwlocaties
 • Evenementen(beleid) en horeca
 • Recreatie en toerisme, exclusief Prinsenmeer
 • Sportcomplex De Schop
 • Accomodaties en maatschappelijke voorzieningen (voor zover niet specifiek elders ondergebracht)
 • Programmawethouder Centrumontwikkeling (Toekomstagenda Asten 2030)

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat: telefonisch (0493) 671 319 of e-mail bestuurssecretariaat@asten.nl.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder van Moorsel vervangt wethouder Spoor.
 • Wethouder van Moorsel is 2e loco burgemeester.