Wethouder J.P.E Bankers, MSc

 • Wethouder Bankers vertegenwoordigt de partij CDA

Portefeuille - Ruimtelijk Domein

 • Ruimtelijke ordening
 • Implementatie omgevingswet
 • Transitie buitengebied
 • Natuur en milieu
 • Duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Openbare werken/UDAS
 • Onderwijshuisvesting
 • Monumenten
 • Vergunningverlening
 • Dorpswethouder Ommel
 • Programmawethouder transformatie buitengebied (Toekomstagenda Asten 2030)
 • Programmawethouder klimaatbestendig en energieneutraal Asten (Toekomstagenda Asten 2030)

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat: telefonisch (0493) 671 319 of e-mail bestuurssecretariaat@asten.nl.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder Bankers vervangt de burgemeester.
 • Wethouder Bankers is loco-burgemeester.