Wethouder mr. J.P. Spoor

 • Wethouder Spoor vertegenwoordigt de partij Samen voor Asten.

Portefeuille - Sociaal Domein

 • Welzijn, vrijwilligerswerk en mantelzorg  
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Ouderen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Participatie: werk en inkomen, minima, armoede en integratie
 • Volksgezondheid en Sport
 • Onderwijsbeleid (incl. kinderopvang)
 • Leefbaarheid en maatschappelijke participatie
 • Kunst en Cultuur (inclusief Museum)
 • Minderheden
 • Prinsenmeer
 • Project realisatie Gemeenschapshuis Asten
 • Dorpswethouder Heusden
 • Programmawethouder Vitale kernen (Toekomstagenda Asten 2030)

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat: telefonisch (0493) 671 319 of e-mail bestuurssecretariaat@asten.nl.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder Spoor vervangt wethouder Van Moorsel.
 • Wethouder Spoor is 3e loco burgemeester.