Besluitenlijst van de raad

  • De besluitenlijsten van de raad geven een overzicht van de besluiten tijdens een raadsvergadering.
  • De lijsten zijn in te zien bij de vergaderstukken van de betreffende vergadering.
  • Vergaderingen (link naar iBabs)