Burgercommissieleden

  • De gemeenteraad heeft de mogelijkheid opengesteld om burgerleden toe te voegen aan de commissies.
  • Voor de raadsperiode 2018-2022 zijn er namens 6 fracties 18 niet-raadsleden toegelaten.
  • Deze leden hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op de kandidatenlijst gestaan.
  • Een jaar voor de verkiezingen geldt dit niet als verplichting en kunnen ook nieuwe kandidaten worden toegelaten.
  • Burgercommissieleden ondersteunen de raadsleden van hun fractie.
  • Door hun inbreng in de commissies, voorbereidende werkzaamheden, specifieke kennis of contacten, kunnen zij het raadswerk met name in de kleinere fracties verlichten.
  • Daarnaast is het een mogelijkheid om actief kennis te maken met het raadslidmaatschap.

Bekijk ook: