Over de commissies

 • De gemeenteraad heeft drie raadscommissies ingesteld.
 • De commissies bestaan uit raadsleden en burgercommissieleden.
 • De voorzitter is een raadslid en de griffier ondersteunt de commissie.
 • De commissies adviseren de raad, voeren overleg met het college en geven het college wensen en bedenkingen mee ter voorbereiding van voorstellen of te nemen besluiten.
 • Commissie Burgers (link naar iBabs)
  • Welzijn
  • Ouderenbeleid
  • Cultuur
  • Sport
  • Onderwijs
  • Sociale Zaken
  • Accommodatiebeleid
  • Jeugdbeleid
  • Volksgezondheid
  • Minderhedenbeleid
  • Recreatie en Toerisme
 • Commissie Ruimte (link naar iBabs)
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Volkshuisvesting
  • Verkeer en Vervoer
  • Milieu
  • Infrastructuur
  • Beheer Openbare Ruimte
  • Monumentenzorg
  • Archeologie
 • Commissie Algemene zaken en Control (link naar iBabs)
  • Algemene beleidscoördinatie
  • Algemeen bestuurlijke Zaken
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Brandweer en Rampenbestrijding
  • Communicatie
  • Financiën
  • Handhaving
  • Economische Zaken
  • Werkgelegenheidsbeleid
  • Grondexploitatie en Eigendombeheer