Rekenkamercommissie

  • De raad beslist wat er moet gebeuren en de organisatie (college en ambtenaren) zorgen voor de uitvoering.
  • De raad controleert of het beleid dat de raad heeft uitgestippeld ook volgens afspraak wordt uitgevoerd.
  • Een rekenkamercommissie helpt de raad door onderzoek te doen naar de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd en welke resultaten worden gehaald.
  • De gemeenteraad heeft in 2014 in een verordening de fractievoorzitters aangewezen als leden van de rekenkamercommissie.
  • Voor de uitvoering van een onderzoek wordt een externe partij of persoon ingeschakeld.
  • Het vaste budget voor de rekenkamercommissie is met ingang van 2015 vervallen.
  • Voor een onderzoek wordt incidenteel budget beschikbaar gesteld.


Van 25 april 2006 tot 1 april 2012 had de gemeente Asten een rekenkamercommissie samen met de gemeenten Deurne en Someren. In die periode zijn 11 onderzoeken verricht.
U kunt deze rapporten en enkele overige publicaties hieronder raadplegen.

  1.   Subsidies (meer) verantwoord, 30 januari 2007 (pdf, 119 kB) 
  2.   Handhaven.  Recht of Onrecht 2 April 2007 (pdf, 67 kB) 
  3.   Jaarverslag 2006 (pdf, 22 kB) 
  4.   Reglement van Orde 21 april 2007 (pdf, 71 kB) 
  5.   Inzicht  in de inhuur van derden 21 Oktober 2007 (pdf, 208 kB) 
  6.   Verordening Rekenkamercommissie Deurne Asten Someren 2008 (pdf, 34 kB) 
  7.   Jaarverslag 2007 (pdf, 130 kB) 
  8.   Kostenbeheersing  grote projecten 20 Oktober 2008 (pdf, 510 kB) 
  9.   Slagvaardigheid van het besluitvormingsproces, maart 2009 (pdf, 426 kB) 
10.   Jaarverslag 2008 (pdf, 80 kB) 
11.   Onderzoek Grondbeleid; Gemeente Asten, mei 2010 (pdf, 836 kB) 
12.   Communicatie en burgerparticipatie Asten, 16 juni 2010 (pdf, 2.357 kB) 
13.   Onderzoek nazorg, 1 maart 2011 (pdf, 186 kB) 
14.   Financieel verslag 2010 Rekenkamercommissie, maart 2011 (pdf, 89 kB) 
15.   Jaarverslag 2010, maart 2011 (pdf, 258 kB) 
16.   Klaar voor de omslag 4 jaar WMO-ervaring in Asten 12 oktober 2011 (pdf, 334 kB) 
17.   Aan de Slag. Onderzoek kaderstelling en uitvoering re-integratie Wwb in de gemeente Asten, 18 oktober 2011 (pdf, 593 kB) 
18.   Jaarverslag 2011 (pdf, 251 kB)