Griffie

  • Elke gemeente heeft een griffier als onafhankelijke eerste adviseur van de volksvertegenwoordiging.
  • De griffier is benoemd door de gemeenteraad en is aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium.
  • De griffier is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raads- en commissieleden.

Contact

Mevr. mr. M.B.W. van Erp - Sonnemans
Tel. (0493) 671 207 / 06-57313306
E-mail: griffier@asten.nl