Nevenfuncties raadsleden

  • In de Gemeentewet is vastgelegd dat raadsleden openbaar maken welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen.
  • Deze verplichting geldt in Asten ook voor de burgercommissieleden.
  • Overzicht nevenfuncties  (pdf, 153 kB)