Burgerinitiatieven

 • De gemeente Asten verwelkomt initiatieven van haar inwoners.
 • Graag denken wij met u mee om deze burgerinitiatieven mogelijk te maken.
 • Er is een beperkt budget beschikbaar om burgerinitiatieven ondersteunen.
 • Het is de bedoeling dat initiatiefnemers zelf bereid zijn om er tijd en energie in te steken.

Bekijk ook:

Criteria kleine initiatieven

 • Kleine initiatieven worden zelfstandig door de organisatie afgewikkeld. 
 • Benodigd budget is beschikbaar uit bestaand budget van de budgethouder en/of er is een bedrag benodigd tot € 5.000,00 uit het budget Burgerinitiatieven.
 • Daarnaast wordt er voldaan aan de vier onderstaande criteria:
 1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de Toekomstagenda Asten2030.
  • transformatie buitengebied;                                                                                        
  • vitale kernen;
  • centrumontwikkeling;
  • klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).
 2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?
 3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?
 4. Het initiatief kan bekostigd worden uit bestaand budget van de budgethouder en/of uit het budget burgerinitiatieven.

Criteria grote initiatieven

 • Grote initiatieven worden eerst aan de raad voorgelegd.
 • Er zijn geen financiële middelen beschikbaar binnen bestaand budget van de budgethouder en/of er wordt een hogere bijdrage dan € 5.000,00 uit het budget Burgerinitiatieven gevraagd.
 • Daarnaast wordt er voldaan aan de drie onderstaande criteria:
 1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de Toekomstagenda Asten2030.
  • transformatie buitengebied;
  • vitale kernen;
  • centrumontwikkeling;
  • klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).
 2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?
 3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?

Wanneer aan deze criteria voldaan is, wordt het initiatief intern verder opgepakt.
In de vorm van een procesvoorstel worden de onderstaande punten aan het college en daarna de raad voorgelegd:

 • Is er politiek draagvlak voor het initiatief?
 • Is er de bereidheid om het initiatief te faciliteren (met middelen en ambtelijke capaciteit) en onder welke voorwaarden?
 • Hoe wil het college en/of raad zelf betrokken worden bij het initiatief?

Na akkoord van de raad wordt het burgerinitiatief als een project opgestart.

Afgeronde en lopende burgerinitiatieven 

 • Kinderdisco Asten
 • Bushokje Meijelseweg in Heusden
 • Renovatie Processiepark Ommel
 • Opstarten Alzheimercafé Peelland
 • Realiseren zorghuis Heusden
 • Renovatie Vorstermansplein Heusden
 • Eén Gemeenschapshuis in Asten
 • Bike Park Asten (mountainbikeroute)
 • Bijenhotels
 • Buurtschuur buurtvereniging Eikelaar
 • Summerkids Festival Asten (kindervakantiewerk)
 • Klasseboeren De Peel (leren in de praktijk)
 • Kwiekbeweegroute Ommel
 • Burgerschuldhulp Asten-Someren
 • Bijenbos Asten
 • 75 jaar vrijheid in Ommel
 • Plaatsen van een plaquette op voormalig MAVO terrein
 • Initiatief Lokaal doorbazen
 • NA meeting (Narcotics Anonymous)
 • Goed voor elkaar (voorbereiden van ouderen om langer thuis te blijven wonen)

Samen maken wij Asten, Heusden en Ommel toch een beetje mooier.

Meer weten?