Burgerpanel

 • De gemeenteraad wil graag burgerinitiatieven en burgerparticipatie bevorderen en zoveel mogelijk rechtstreeks communiceren over belangrijke en actuele onderwerpen in de gemeente Asten.
 • In december 2016 heeft de raad besloten om gebruik te gaan maken van een digitaal burgerpanel.
 • Dit wordt voorlopig ingevuld door aan te sluiten op de raadplegingen via inwonerspanel TipAsten.
 • Dit is een samenwerking van weekkrant het Peelbelang en onderzoeksbureau Toponderzoek.
 • Via TipAsten kan iedereen die in Asten, Heusden of Ommel woont meedenken over onderwerpen die leven in de lokale samenleving.
 • Ook u kunt meedoen via TipAsten.nl.
 • U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet.
 • Na een onderzoek zijn de resultaten terug te lezen in het Peelbelang en op de website van TipAsten.nl.
 • Van tijd tot tijd wordt u gevraagd naar uw mening over actuele onderwerpen.
 • Het is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de raadplegingen.
 • Heeft u suggesties voor een onderwerp, bijvoorbeeld over thema’s waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen? Stuur gerust een e-mail.