Aanwezig zijn en spreekrecht

Aanwezig zijn

 • In verband met de coronamaatregelen vinden de commissievergaderingen plaats in de raadzaal, met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • De gemeenteraad vergadert in de hal van het gemeentehuis.
 • Insprekers kunnen zich aanmelden tot vrijdag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur.
 • De vergadering is online volgen via Siris Live TV of via Siris radio.
 • De vergaderingen van de commissies en de gemeenteraad zijn openbaar en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

Spreekrecht

 • Als u bij de raad of commissie aandacht wilt vragen of aanvullende informatie wilt geven over een onderwerp, kunt u gebruik maken van het spreekrecht.
 • U neemt niet deel aan de beraadslaging.
 • De voorzitter geeft u direct bij aanvang van de vergadering het woord, in volgorde van aanmelding.
 • U dient gebruik te maken van de microfoon.
 • U krijgt vijf minuten (1 à 2 getypt A4-tje) spreektijd.
 • Deelnemers aan de vergadering kunnen verduidelijkende vragen stellen.
 • In de commissievergaderingen geeft de voorzitter u gelegenheid om – na de eerste termijn bij behandeling van het betreffende agendapunt -  te reageren. Ook hiervoor krijgt u vijf minuten.
 • Uw inbreng kan worden meegenomen in de beraadslagingen.
 • Het is ook mogelijk dat de vergadering er uitsluitend kennis van neemt.
 • In de besluitenlijst van de vergadering (terug te vinden bij de vergaderstukken) wordt opgenomen dat en door wie er gebruik is gemaakt van het spreekrecht.
 • U ontvangt na de vergadering als inspreker in het algemeen geen nader bericht.
   
 • Hoe kunt u van het spreekrecht gebruik maken? Alle praktische informatie op een rij:
Praktische informatie over spreekrecht in een vergadering
Wie of wat Voorwaarden
Wie
 • Iedereen die tijdig vooraf spreektijd heeft aangevraagd bij de griffier.
 • Bij de aanvraag worden naam, adres, telefonische bereikbaarheid en het gespreksonderwerp vermeld.
Onderwerpen
 • Gemeenteraad: uitsluitend over onderwerpen op de agenda.
 • Commissies: over onderwerpen op de agenda of van het taakveld van de commissie.
Niet inspreken over
 • Besluiten van college of raad waar bezwaar of beroep tegen openstaat of heeft gestaan.
 • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • Gedraging van een ambtenaar of bestuurder waarover een klacht kan of kon worden ingediend.
Aanmelden
 • Bij de griffier
 • telefonisch op (0493) 671 212
 • per e-mail: griffier@asten.nl
 • Voor de gemeenteraad: uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (meestal vrijdag).
  Voor de commissies: uiterlijk 8 uur vóór aanvang van de vergadering (meestal 12.00 uur).