Wat staat er op de agenda?

Toelichting vergaderkalender

  • Door op de betreffende vergadering te klikken (in iBabs), opent u de vergaderagenda.
  • U kunt dan inzien welke onderwerpen er besproken worden en welke stukken hierbij gebruikt worden.
  • U kunt met behulp van het jaartal en maand naar een specifieke vergadering zoeken.
  • Als u zoekt naar een bepaald onderwerp of een specifiek document, gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven in het scherm.
  • Een overzicht van alle vergaderingen van dit jaar staat in het vergaderschema.
  • Bij de agenda vindt u ook de publieksagenda. Hierin staat een korte toelichting op de onderwerpen en de beslispunten.

Vergaderarchief

  • In het vergaderarchief vindt u de vergaderingen van 2009-2019.
  • Als u hier op de betreffende vergadering klikt, ziet u de agenda, de vergaderstukken en de besluitenlijst.
  • Met de geluidsfragmenten kunt u terugluisteren hoe het onderwerp in de vergadering besproken is.
  • U herkent het geluidsbestand aan het icoontje met het speakertje.