Algemene informatie verkiezingen

Stembureauleden en tellers gezocht

 • Door de coronamaatregelen zijn er meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden.
 • Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau.
 • Bij de Tweede Kamer verkiezingen worden extra stembureauleden ingezet, ook zijn er veel reserveleden en tellers nodig.
 • Voor het werken op het stembureau ontvangt u een vergoeding. De stembureauleden ontvangen € 100,- (zitting van 07.00 tot 15.00 uur) en de tellers € 35,- (tellen na 21.00 uur).
 • Bekijk alle informatie over de functie van een stembureaulid of teller via de website van Rijksoverheid.
 • Aanmelden doet u door hieronder uw gegevens in te vullen. Houdt er rekening mee dat er vantevoren een elearning gevolgd moet worden.
 • Hebt u vragen? Stuur dan een email naar verkiezingen@asten.nl of neem contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0493) 671 212.

Versturen stempassen/kandidatenlijsten

 • Begin maart 2021 ontvangt u uw stempas en de kandidatenlijsten voor de Tweede kamer verkiezingen op 17 maart 2021.
 • Hebt u nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt geraakt? Dan kunt u digitaal een nieuwe stempas aanvragen via de website. De link volgt.
 • Aanvragen kan tot vijf dagen vóór de verkiezingsdatum via de website of aan de balie van het gemeentehuis.

Coronaveilig stemmen

 • Wij treffen verschillende maatregelen in de stembureaus om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
 • Houd zelf altijd anderhalve meter afstand.

Voor uw veiligheid

 • In alle stembureaus in Asten, Heusden en Ommel gelden de volgende maatregelen zodat u veilig kunt stemmen:
 • Bij binnenkomst uw handen wassen met desinfecterende gel.
 • Luister naar de instructies van de gastheer/gastvrouw bij de ingang van het stemlokaal.
 • Volg de pijlen naar het stembureau en naar de uitgang.
 • In het stembureau zitten de medewerkers op anderhalve meter afstand van u en van elkaar.
 • Als medewerkers geen anderhalve meter afstand kunnen houden, plaatsen we kuchschermen.
 • Tussen de stemhokjes is voldoende afstand.
 • Geregeld maken we de stemhokjes en deurklinken schoon.
 • U krijgt uw eigen stempotlood, deze mag u na het uitbrengen van uw stem houden.

Gezondheidsklachten

 • Bent u verkouden? Hoest of niest u of heeft u een loopneus? Bent u benauwd en/of heeft u koorts of verhoging?
 • Ga dan niet zelf naar het stembureau maar vraag iemand om namens u te stemmen. Dat heet machtigen, zie alle informatie hierover bij machtigingen.

Stemmen in een willekeurig stembureau

 • Kiezers mogen stemmen in een willekeurig stembureau binnen Asten.
 • U kunt voor de Tweede kamer verkiezingen een kiezerspas aanvragen, zodat u in elke gemeente in Nederland kunt stemmen. Link volgt.

Identificatieplicht

 • Kiezers die komen stemmen moeten zich legitimeren.
 • Legitimeren moet met een geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlandse paspoort of een rijbewijs.
 • U mag stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is. Bij geldig tot moet dan staan 17 maart 2016 of een latere datum.

Iemand anders laten stemmen

 • Indien u niet zelf kunt stemmen door bijvoorbeeld ziekte, dan kunt u aan iemand vragen om namens u te stemmen.
 • Lees hieronder bij machtigingen wat u kunt doen om een ander voor u te laten stemmen.

Voeren verkiezingscampagne

De gemeente Asten plaatst op de volgende locaties aanplakborden ten behoeve van het aanbrengen van meningsuitingen of bekendmakingen:

 • Asten; Floraplein
 • Asten: Kruising Burgemeester Wijnenstraat - Molenweg
 • Ommel: Kruising Kluisstraat - Kloosterstraat
 • Heusden: Vorstermansplein

Bij het voeren van verkiezingscampagne dient u de wettelijke regels genoemd in de Grondwet, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, de Kieswet, de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten alsmede de veiligheid in acht te nemen.

De borden zullen op 1 februari geplaatst worden op bovenstaande locaties.

Machtigingen

 • Bent u op 17 maart 2021 niet in de gemeente? Of bent u ziek? U kunt aan iemand vragen om namens u te stemmen (te machtigen). Bijvoorbeeld uw partner, kind of buurvrouw. U kunt op twee manieren machtigen; schriftelijk en met de stempas.

Schriftelijke machtiging

 • Schriftelijk machtigen doet u als u nu al weet dat u in maart niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u dan in het buitenland bent. U bent er dus niet als de stempas wordt bezorgd.  Ook op 17 maart kunt u niet zelf gaan stemmen.
 • U kunt ook iemand schriftelijk machtigen als u uw stempas niet mee wilt geven aan iemand anders. Bijvoorbeeld om coronabesmetting te voorkomen.
 • Print het machtigingsformulier uit en vul het in. Degene die namens u gaat stemmen ondertekent het formulier ook.
 • Stuur het formulier daarna terug naar de gemeente Asten of lever het in bij het gemeentehuis uiterlijk 12 maart 2021.
 • Degene die u hebt gemachtigd, ontvangt een volmachtsbewijs. Hiermee kan hij/zij namens u een stem uitbrengen, tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem.
 • Uw stempas wordt ongeldig verklaard.
 • Bent u wel thuis als de stempas bij de post zit? U kunt dan ook onderhands machtigen.

Machtigen met de stempas

 • Onderhands machtigen gaat met uw stempas. Het betekent dat een andere kiezer uit Asten, Heusden of Ommel namens u stemt.
 • Vul de achterkant van uw stempas in en zet hierop allebei uw handtekening.
 • De persoon die u hebt gemachtigd neemt bij het stemmen uw ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee.
 • Hij/zij kan ook een foto van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken met de smartphone. Hij/zij laat deze foto laten zien in het stemlokaal.

Machtigen vanuit het buitenland

 • Bent u op 17 maart tijdens de verkiezingen in het buitenland? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?
 • Vraag dan een briefstembewijs aan bij de gemeente Den Haag.

Maximaal 3 volmachten

 • U mag als kiesgerechtigde maximaal vier stemmen uitbrengen, dus uw eigen stem en maximaal drie stemmen namens iemand anders.
 • De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs of de onderhandse stempas aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.
 • U brengt deze stemmen tegelijkertijd uit.

 

Stembureaus

 • De openingstijden van de stembureaus zijn van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.
 • Binnenkort vindt u op de website van Stemwegwijzer de exacte locatie van het dichtsbijzijnde stembureau
 • Stembureaus gemeente Asten, onder voorbehoud:
Overzicht van stemlokalen
Naam locatie Adres locatie Rolstoeltoegankelijk
Gemeenschapshuis De Klepel Kerkstraat 8, Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Soosgebouw D'n Dissel Beatrixlaan 21 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Dienstencentrum de Beiaard Pastoor de Kleijnhof 21 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Gymzaal de Schoolstraat Schoolstraat 2 Asten Nee
Zaal Zegers Emmastraat 40 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Verenigingsgebouw Polderhonk Bergweg 26 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Basisschool 't Lover Biggekruid 7 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Gemeenschapshuis de Kluis Kluisstraat 19 Ommel Locatie is rolstoeltoegankelijk
Hart van Heuze Pastoor Arnoldstraat 3 Heusden Locatie is rolstoeltoegankelijk

Ondersteuningsverklaringen

Wilt u met uw politieke partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021?

 • Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de politieke partij/groepering ondersteunen. Partijen die willen meedoen aan een verkiezing moeten ondersteuningsverklaringen overleggen, als ze:
 • Voor het eerst meedoen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer;
 • Bij de vorige verkiezing van de leden van de Tweede Kamer geen zetel(s) hebben behaald;
 • Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).
 • Voor iedere lijst zijn ten minste 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring nodig. Deze moeten komen van kiezers die wonen in de betreffende kieskring.

Voorwaarden ondersteuningsverklaring

 • Kandidaten op een lijst mogen deze lijst ook als kiezer ondersteunen (als ze wonen in de kieskring).
 • Een kiezer mag niet meer dan 1 ondersteuningsverklaring ondertekenen.
 • De kiezer is in het bezit van een geprint formulier model H4 en meldt zich bij het bureau Verkiezingen op het gemeentehuis. Het formulier model H4 wordt door de politieke groepering verstrekt.
 • Bij het bureau Verkiezingen wordt gecontroleerd of de persoon kiesgerechtigd is. De kiezer ondertekent het volledig ingevulde formulier model H4 ten overstaande van de ambtenaar. De ambtenaar zet een stempel op het formulier model H4. De kiezer neemt het formulier model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
 • De ondersteuner moet zich legitimeren met een identiteitsbewijs.
 • Let op: als u als kiezer een ondersteuningsverklaring aflegt voor een politieke partij, dan is dat later niet meer terug te draaien. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Ondersteuningsverklaring afleggen

 • Wilt u voor kieskring 18 een ondersteuningsverklaring afleggen? Dit kan van 4 januari tot en met 1 februari 2021.
 • U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 671 212 of langs komen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Onze voorkeur gaat uit naar het maken van een afspraak.