Gemeenteraadsverkiezingen

  • Op woensdag 21 maart 2018 hebben zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats gevonden.

Definitieve uitslag gemeenteraad 21-03-2018

Kennisgevingen

Meer informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014