Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en op woensdag 16 maart 2022 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats.
 • U mag op maandag 14 maart of dinsdag 15 maart stemmen. Om de drukte te spreiden vragen wij u om hiervan gebruik te maken. We waarderen het zeer wanneer u op deze dagen uw stem uitbrengt.
 • Bij deze verkiezing kiezen Nederlanders de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen uw gemeente worden gemaakt.

Versturen stempassen/kandidatenlijsten

 • Begin maart 2022 ontvangt u uw stempas en de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
 • Hebt u nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt geraakt? Dan kunt u digitaal een nieuwe stempas aanvragen via de website. De link volgt.
 • Aanvragen kan tot vijf dagen vóór de verkiezingsdatum via de website of aan de balie van het gemeentehuis.

Coronaveilig stemmen

 • Wij treffen verschillende maatregelen in de stembureaus om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
 • Houd zelf altijd anderhalve meter afstand.

Voor uw veiligheid

 • In alle stembureaus in Asten, Heusden en Ommel gelden de volgende maatregelen zodat u veilig kunt stemmen:
 • Bij binnenkomst uw handen wassen met desinfecterende gel.
 • Luister naar de instructies van de gastheer/gastvrouw bij de ingang van het stemlokaal.
 • Volg de pijlen naar het stembureau en naar de uitgang.
 • In het stembureau zitten de medewerkers op anderhalve meter afstand van u en van elkaar.
 • Als medewerkers geen anderhalve meter afstand kunnen houden, plaatsen we kuchschermen.
 • Tussen de stemhokjes is voldoende afstand.
 • Geregeld maken we de stemhokjes en deurklinken schoon.
 • U krijgt uw eigen stempotlood, deze mag u na het uitbrengen van uw stem houden.

Gezondheidsklachten

 • Bent u verkouden? Hoest of niest u of heeft u een loopneus? Bent u benauwd en/of heeft u koorts of verhoging?
 • Ga dan niet zelf naar het stembureau maar vraag iemand om namens u te stemmen. Dat heet machtigen, zie alle informatie hierover bij een ander machtigen.

Identificatieplicht

 • Kiezers die komen stemmen moeten zich legitimeren.
 • Legitimeren moet met een geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlandse paspoort of een rijbewijs.
 • U mag stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is. Bij geldig tot moet dan staan 14 maart 2022 of een latere datum.

Machtigingen

 • Bent u tijdens de verkiezingen niet in de gemeente? Of bent u ziek? U kunt aan iemand vragen om namens u te stemmen (te machtigen). Bijvoorbeeld uw partner, kind of buurvrouw. U kunt op twee manieren machtigen; schriftelijk en met de stempas.

Schriftelijke machtiging

 • Schriftelijk machtigen doet u als u nu al weet dat u in maart niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u dan in het buitenland bent. U bent er dus niet als de stempas wordt bezorgd. Ook op 14-15-16 maart kunt u niet zelf gaan stemmen.
 • U kunt ook iemand schriftelijk machtigen als u uw stempas niet mee wilt geven aan iemand anders. Bijvoorbeeld om coronabesmetting te voorkomen.
 • Print het machtigingsformulier uit en vul het in. Degene die namens u gaat stemmen ondertekent het formulier ook.
 • Stuur het formulier daarna terug naar de gemeente Asten of lever het in bij het gemeentehuis uiterlijk 11 maart 2022 om 17.00 uur.
 • Degene die u hebt gemachtigd, ontvangt een volmachtsbewijs. Hiermee kan hij/zij namens u een stem uitbrengen, tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem.
 • Uw stempas wordt ongeldig verklaard.
 • Bent u wel thuis als de stempas bij de post zit? U kunt dan ook onderhands machtigen.

Machtigen met de stempas

 • Onderhands machtigen gaat met uw stempas. Het betekent dat een andere kiezer uit Asten, Heusden of Ommel namens u stemt.
 • Vul de achterkant van uw stempas in en zet hierop allebei uw handtekening.
 • De persoon die u hebt gemachtigd neemt bij het stemmen uw ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee.
 • Hij/zij kan ook een foto van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken met de smartphone. Hij/zij laat deze foto laten zien in het stemlokaal.

Maximaal 2 volmachten

 • U mag als kiesgerechtigde maximaal drie stemmen uitbrengen, dus uw eigen stem en maximaal twee stemmen namens iemand anders.
 • De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs of de onderhandse stempas aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.
 • U brengt deze stemmen tegelijkertijd uit.

Zittingen Centraal Stembureau

Kandidaatstelling

 • Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur zal in een besloten zitting door het centraal stembureau een onderzoek plaats vinden naar de op 31 januari 2022 door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten en alle daarbij behorende formuleren.
 • Direct na de zitting zullen de kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen openbaar worden gemaakt.

Geldigheid kandidaatstelling en lijstnummering

 • Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur zal in een een openbare zitting van het centraal stembureau ingevolge artikel I 4 van de Kieswet beslist worden over de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten en de hierop voorkomende aanduidingen en kandidaten.
 • Tevens vindt in deze zitting ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de nummering van de lijsten plaats.
 • Direct na de zitting wordt het proces-verbaal I 4 en de nummering van de kandidatenlijsten openbaar gemaakt.

Vaststelling uitslag

 • Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen ook centraal stembureau) plaats.
 • Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming in Asten vastgesteld. In deze zitting worden tevens de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekend gemaakt.
 • Direct na de zitting wordt de uitslag en het proces-verbaal P 22-2 openbaar gemaakt.

Zittingen online bekijken

 • De zittingen van 4 februari en 21 maart 2022 zijn live online te volgen. De link hiervoor wordt nog bekendgemaakt.

Openbare kennisgevingen

Meer informatie