Zittingen Centraal Stembureau

Vaststelling uitslag 21 maart 2022

 • Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur heeft er een gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen ook centraal stembureau) plaats gevonden.
 • De zitting van 21 maart 2022 was openbaar en digitaal bij te wonen.
 • Tijdens deze zitting werd de uitslag van de stemming in Asten vastgesteld. Tevens werd de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekend gemaakt.
 • Direct na de zitting is de uitslag en het proces-verbaal P 22-2 openbaar gemaakt.

Overige zittingen centraal stembureau

 • Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur vond de kandidaatstelling plaats. In een besloten zitting door het centraal stembureau een onderzoek plaats gevonden naar de op 31 januari 2022 door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten en alle daarbij behorende formulieren.
 • Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur is er in een openbare zitting van het centraal stembureau ingevolge artikel I 4 van de Kieswet besloten over de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten en de hierop voorkomende aanduidingen en kandidaten.
 • Tevens heeft in deze zitting ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de nummering van de lijsten plaats gevonden.
 • In het proces-verbaal I 4 (pdf, 322 kB)  kunt u alle bevindingen lezen.

Nummering

 1. CDA
 2. Algemeen Belang
 3. Samen voor Asten
 4. PGA
 5. VVD
 • Tegen de beslissing van het Centraal Stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan elke belanghebbende en kiezer binnen 4 dagen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet uiterlijk zes dagen later uitspraak. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het Centraal Stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten.

 

Meer informatie