Gemeenteraadsverkiezingen

    • Op woensdag 21 maart 2018 hebben zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats gevonden.

    Definitieve uitslag gemeenteraad 21-03-2018

    Kennisgevingen

    Meer informatie

    Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014