Informatie voor politieke partijen

Voeren verkiezingscampagne

 • De gemeente Asten plaatst op de volgende locaties aanplakborden ten behoeve van het aanbrengen van meningsuitingen of bekendmakingen:
  • Asten: Floraplein
  • Asten: Kruising Burgemeester Wijnenstraat - Molenweg
  • Ommel: Kruising Kluisstraat - Kloosterstraat
  • Heusden: Vorstermansplein
 • Bij het voeren van verkiezingscampagne dient u de wettelijke regels genoemd in de Grondwet, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, de Kieswet, de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten alsmede de veiligheid in acht te nemen.
 • De borden zullen op 1 februari geplaatst worden op bovenstaande locaties.