Informatie voor politieke partijen

Voeren verkiezingscampagne

 • De gemeente Asten plaatst op de volgende locaties aanplakborden ten behoeve van het aanbrengen van meningsuitingen of bekendmakingen:
  • Asten: Floraplein
  • Asten: Kruising Burgemeester Wijnenstraat - Molenweg
  • Ommel: Kruising Kluisstraat - Kloosterstraat
  • Heusden: Vorstermansplein
 • Bij het voeren van verkiezingscampagne dient u de wettelijke regels genoemd in de Grondwet, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, de Kieswet, de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten alsmede de veiligheid in acht te nemen. U hoeft voor het ophangen van posters voor verkiezingen op andere plekken geen melding in te dienen. Er geldt wel een opruimingsplicht.
 • De aanplakborden zullen op 1 februari geplaatst worden op bovenstaande locaties.

Belangrijke datums

Dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur

 • Niet openbare zitting centraal stembureau.
 • Het centraal stembureau onderzoekt de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste partijnaam, zie Kieswet art. I 1 en art. I 2.
 • Direct na de zitting legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten ter inzage.
 • Als er bij het onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken - dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen 3 dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het centraal stembureau in Asten, zie Kieswet art. I 3.
 • De ingeleverde kandidatenlijsten liggen ter inzage tot de dag nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten. Zie Kieswet art. I 19.
 • Bij dit onderzoek op grond van de Kieswet artikel I 2 wordt niet meegewogen of een kandidaat bijvoorbeeld een strafblad heeft of niet-integer is. Wel kunnen politieke groeperingen, als zij dit belangrijk vinden, dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ zie Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen.

Woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022

 • Herstel verzuimen kandidaatstelling.
 • Mochten de door u ingeleverde documenten niet in orde zijn dan kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 2 en donderdag 3 februari van 09.00 tot 17.00 uur bij de gemeente Asten.

Vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur

 • Openbare zitting centraal stembureau.
 • Het centraal stembureau maakt haar beslissing bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten, zie Kieswet art. I 4.
 • Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de zitting voor het vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op en legt dit ter inzage.

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022

 • De dagen van de gemeenteraadsverkiezingen. U mag op deze drie dagen overal in Asten campagne voeren, maar niet in de stembureaus.
 • Op de pagina Gemeenteraadsverkiezingen 2022 vindt u de indeling van de stembureaus.
 • Tijdens de uitslagenavond worden alle voorlopige uitslagen op groeperingniveau gepresenteerd. De voorlopige uitslag op kandidaatniveau wordt gepubliceerd op deze website.

Maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur

 • De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in het gemeentehuis van Asten.
 • Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeurstemmen).
 • De gekozen kandidaten ontvangen een benoemingsbrief. De brief wordt persoonlijk aan de gekozen kandidaten uitgereikt.
 • De gekozen kandidaten ontvangen bij de benoemingsbrief de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Samen met een afschrift uit de Basisregistratie personen (BRP) moeten deze geloofsbrieven ingeleverd worden bij de griffier.

Woensdag 30 maart 2022 om 20.00 uur

 • De eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Asten.

Zittingen online bekijken

 • De openbare zittingen van 4 februari en 21 maart 2022 zijn live online te volgen.
 • De link hiervoor wordt nog bekendgemaakt.

 

Meer informatie