Verkiezingsuitslag 23-05-2019

Opkomstcijfers Europees Parlement

  • Opkomstpercentage: 43,04% (Opkomst 2014: 40,29%)
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 5.509
  • Aantal kiesgerechtigden: 12.803

Definitieve uitslag

Proces Verbaal Gemeentelijk Stembureau

Bijlage 2 proces verbaal
Europees Parlement
1. De Lisse (pdf, 1.796 kB) 
2. D'n Dissel  (pdf, 1.753 kB) 
3. De Beiaard (pdf, 1.775 kB) 
4. Lambertusschool  (pdf, 1.738 kB) 
5. Gemeentehuis (pdf, 1.756 kB) 
6. Polderhonk (pdf, 1.759 kB) 
7. Toverkruid (pdf, 1.752 kB) 
8. De Kluis (pdf, 1.735 kB) 
9. Hart van Heuze (pdf, 1.729 kB)