Vervangende stempas, kiezerspas of een ander machtigen

 • Begin maart 2021 ontvangt u uw stempas en de kandidatenlijsten voor de Tweede kamer verkiezingen op 17 maart 2021.
 • Hebt u nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt geraakt? Vraag dan een vervangende stempas aan.

Vervangende stempas

 • Digitaal aanvragen
  • Vanaf maandag 15 februari kunt u hier digitaal een vervangende stem(plus)pas aanvragen.
  • U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur een vervangende stem(plus)pas aanvragen.
 • Schriftelijk aanvragen
  • Een schriftelijke aanvraag voor een vervangende stempas moet uiterlijk 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen.
  • Print het formulier vezoek vervangende stempas (pdf, 460 kB)  en vul het volledig in. Onderteken het formulier.
  • U kunt het ondertekende formulier per mail versturen naar verkiezingen@asten.nl, per post naar gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten of afgeven bij het Klant Contact Centrum.

Kiezerspas

 • U wilt in een andere gemeente binnen Nederland stemmen.
 • Digitaal aanvragen
  • Vanaf maandag 15 februari kunt u hier digitaal een kiezerspas aanvragen.
  • U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur een kiezerspas aanvragen.
 • Schriftelijk aanvragen
  • Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 door de gemeente waar u staat ingeschreven zijn ontvangen.
  • Print het formulier verzoek kiezerspas (pdf, 455 kB)  en vul het volledig in.Onderteken het formulier.
  • U kunt het ondertekende formulier per mail versturen naar verkiezingen@asten.nl, per post naar gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten of afgeven bij het Klant Contact Centrum.

Machtigen met de stempas

 • Onderhands machtigen gaat met uw stempas. Het betekent dat een andere kiezer uit Asten, Heusden of Ommel namens u stemt.
 • Vul de achterkant van uw stempas in en zet hierop allebei uw handtekening.
 • De persoon die u hebt gemachtigd neemt bij het stemmen uw ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee.
 • Hij/zij kan ook een foto van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken met de smartphone. Hij/zij laat deze foto laten zien in het stemlokaal.

Schriftelijke machtiging

 • Schriftelijk machtigen doet u als u nu al weet dat u in maart niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u dan in het buitenland bent. U bent er dus niet als de stempas wordt bezorgd.  Ook op 17 maart kunt u niet zelf gaan stemmen.
 • U kunt ook iemand schriftelijk machtigen als u uw stempas niet mee wilt geven aan iemand anders. Bijvoorbeeld om coronabesmetting te voorkomen.
 • Print het machtigingsformulier (pdf, 465 kB)  uit en vul het in. Degene die namens u gaat stemmen ondertekent het formulier ook.
 • Stuur het formulier daarna terug naar de gemeente Asten of lever het in bij het gemeentehuis uiterlijk 12 maart 2021.
 • Degene die u hebt gemachtigd, ontvangt een volmachtsbewijs. Hiermee kan hij/zij namens u een stem uitbrengen, tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem.
 • Uw stempas wordt ongeldig verklaard.
 • Bent u wel thuis als de stempas bij de post zit? U kunt dan ook onderhands machtigen.

Machtigen vanuit het buitenland

 • Bent u op 17 maart tijdens de verkiezingen in het buitenland? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?
 • Vraag dan een briefstembewijs aan bij de gemeente Den Haag.

Maximaal 3 volmachten

 • U mag als kiesgerechtigde maximaal vier stemmen uitbrengen, dus uw eigen stem en maximaal drie stemmen namens iemand anders.
 • De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs of de onderhandse stempas aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.
 • U brengt deze stemmen tegelijkertijd uit.