Vervangende stempas of een ander machtigen

Machtigen met de stempas

  • Onderhands machtigen gaat met uw stempas. Het betekent dat een andere kiezer uit Asten, Heusden of Ommel namens u stemt.
  • Vul de achterkant van uw stempas in en zet hierop allebei uw handtekening.
  • De persoon die u hebt gemachtigd neemt bij het stemmen uw ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee.
  • Hij/zij kan ook een foto van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken met de smartphone. Hij/zij laat deze foto laten zien in het stembureau.
  • Voor het maken van een ‘veilige’ kopie van uw identiteitsbewijs is er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een app ontwikkeld. Met de app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie hoe u de app kunt installeren.

Maximaal 2 volmachten

  • U mag als kiesgerechtigde maximaal drie stemmen uitbrengen, dus uw eigen stem en maximaal twee stemmen namens iemand anders.
  • De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs of de onderhandse stempas aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.
  • U brengt deze stemmen tegelijkertijd uit.