Burgemeester mr. H.G. Vos

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid.
 • Uitvoering handhaving voortvloeiend uit de eigen portefeuille.
 • Communicatie.
 • Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking.
 • Dienstverlening.
 • Personeel en organisatieontwikkeling.
 • I&A.
 • Control (dat wil zeggen concerncontrol, 213a onderzoeken, INK-audits, rapporten van de Rekenkamercommissie, instrumentele ontwikkeling zoals ontwikkeling van Planning & Control, interne controles, Bestuursletter van de accountant en juridisch control).
 • Programmaportefeuillehouder Burgerparticipatie (Toekomstagenda Asten 2030).
 • Coördinatie uitvoering Toekomstvisie Asten 2030.

Voorzitter gemeenteraad

 • De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.
 • In het college mag de burgemeester meestemmen, in de gemeenteraad niet.

Digitaal contact

Burgemeester spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

 • Bekijk de nevenfuncties

Vervanging

 • De burgemeester vervangt wethouder Martens.
 • Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt waargenomen door raadslid M.J.H. Vankan.