Wethouder H.A.M. van Moorsel

 • Wethouder van Moorsel vertegenwoordigt de partij Algemeen Belang.

Portefeuille

 • Financiën (daaronder tevens begrepen de volledige budgetcyclus voorjaarsnota, begroting, jaarrekening en beraps, de ontwikkeling van financiële rechtmatigheid en treasury).
 • Economische Zaken.
 • Stimulering economische ontwikkeling inclusief centrumontwikkeling.
 • Bedrijventerreinen inclusief Florapark.
 • Grondzaken en eigendommen.
 • Grondbedrijf (grondexploitaties).
 • Volkshuisvesting (inclusief nieuwbouwlocaties).
 • Uitvoering handhaving voortvloeiend uit de eigen portefeuille.
 • Evenementen(beleid) en horeca-overleg.
 • Recreatie en toerisme inclusief Prinsenmeer.
 • Programmawethouder Centrumontwikkeling (Toekomstagenda Asten 2030).

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

 • Bekijk de nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder van Moorsel vervangt wethouder Spoor.
 • Wethouder van Moorsel is 2e loco burgemeester.