Wethouder Th. M. Martens

 • Wethouder Martens vertegenwoordigt de partij CDA

Portefeuille

 • RO Buitengebied / binnengebied / overgangsgebieden.
 • Vergunningverlening inclusief welstand.
 • Beleid en coördinatie Toezicht en Handhaving.
 • Uitvoering handhaving voortvloeiend uit de eigen portefeuille.
 • Monumenten.
 • Transitie Buitengebied / plattelandsontwikkeling / natuurontwikkeling.
 • Omgevingswet implementatie.
 • Milieu / Duurzaamheid.
 • Verkeer en Vervoer.
 • Openbare werken.
 • Onderwijshuisvesting.
 • Dorpswethouder Ommel.
 • Programmawethouder Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten (Toekomstagenda Asten 2030).
 • Programmawethouder Transformatie Buitengebied (Toekomstagenda Asten 2030).

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

 • Bekijk de nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder Martens vervangt burgemeester H.G. Vos.
 • Wethouder Martens is 1e loco burgemeester.