Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd en gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt de bestemming, ofwel de functie van de grond en gebouwen. Bijvoorbeeld: wonen, bedrijven, agrarisch of natuur. Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan toetst de gemeente of uw aanvraag in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

Per 1 juli 2022 neemt de gemeente Asten geen nieuwe bestemmingsplannen (waaronder ook wijzigingen, herzieningen en verzamelplannen) in procedure. Dit heeft te maken met de Omgevingswet die naar verwachting per 1 juli 2023 in werking treedt. 

Overzicht bestemmingsplannen

Op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u alle bestemmingsplannen digitaal inzien.
U kunt zoeken op Asten, adres, naam van een plan, nummer van een plan of op kenmerken, zoals type plan of planstatus.

De bestemmingsplannen die nog in procedure zijn, vindt u op de pagina Plannen in procedure.

Bestemmingsplan van een specifieke locatie

Als u niet kunt vinden welk bestemmingsplan geldt op een bepaalde plek, dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@asten.nl waarin u aangeeft om welk adres het gaat. U kunt ook contact met ons opnemen via (0493) 671 212.

Totstandkoming bestemmingsplan

 • Voordat een bestemmingsplan in procedure gaat, wordt door de initiatiefnemer een omgevingsdialoog gehouden.
 • Het college van burgemeester en wethouders stelt het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan vast. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar: 
  De gemeenteraad van Asten 
  Postbus 290 
  5720 AG Asten
 • De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde plan ligt ook zes weken ter inzage. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen bij de Raad van State.

Als uw plan niet binnen het bestemmingsplan past

Hebt u een (bouw)plan dat niet binnen het bestemmingsplan past? En wilt u weten of wij bereid zijn het bestemmingsplan aan te passen of van het bestemmingsplan af te wijken?
Dan kunt u een principeverzoek indienen

Melding nieuwe bestemmingsplannen

 • Wilt u op de hoogte blijven of er in uw buurt een bestemmingsplan wijzigt? Dan kunt u zich aanmelden voor de berichtenservice van Overheid.nl.
 • Behalve de gemeente nemen ook provincies en waterschappen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Deze besluiten staan ook op Overheid.nl.  

Bestemmingsplan op papier inzien

 • Als een bestemmingsplan tijdens de procedure ter inzage ligt, dan kunt u dat plan inzien op het gemeentehuis van Asten.
 • Dit kan zonder afspraak. 
 • Alle geldende (dat wil zeggen definitieve) bestemmingsplannen zijn, behalve via de pagina Geldende plannen, ook op afspraak in te zien bij het KCC van de gemeente Asten.
 • Bel voor een afspraak naar telefoonnummer (0493) 671 212 of stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@asten.nl.
 • Geef in de mail aan van welk adres u het bestemmingsplan wilt inzien en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.
 • Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Kosten opvragen van papieren bestemmingsplan

 • Het inzien van documenten is gratis.
 • Voor het kopiëren of scannen van stukken uit een plan bent u kosten verschuldigd. Meer informatie over deze kosten vindt u in de legesverordening (Hoofdstuk 10).