Schoolomgeving Beatrixlaan

Aan de Beatrixlaan nabij het Varendonck College wordt een nieuwe basisschool en integraal kind centrum gebouwd (verder IKC).  Naast de bouw van het IKC wordt ook de schoolomgeving aangepast. Het doel hiervan is om onder andere te komen tot een verkeersveilige schoolomgeving.

  
In samenwerking met een werkgroep en een extern verkeerskundig adviesbeau is eind 2020 gekomen tot een definitief plan. Na de zomervakantie wordt gestart met de uitvoering van de plannen. Het straatwerk moet klaar zijn voordat met de bouw van de basisschool gestart wordt. In bijgevoegd plan plan (Lees voor)(pdf, 3.1 MB)  kunt u zien hoe het gebied wordt aangepast. 

Inmiddels is de schoolomgeving aan de Beatrixlaan in gebruik genomen. Deze maand wordt gestart met de laatste fase: de aanleg van het openbare parkeerterrein. Het aanleggen van het parkeerterrein wordt, in afstemming met de bouwaannemer, in fases uitgevoerd. De planning is dat het parkeerterrein in week 20 opgeleverd wordt (in afwijking van Nieuwsbrief 9). 

Nieuwsbrief en overige informatie

Voor meer informatie over de plannen en de stand van zaken  zie de bijlagen onder het kopje "Nieuwsbrief".

De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door uw e-mailadres te sturen naar schoolomgeving@asten.nl.


Nieuwsbrief

            Toelichting voorlopig ontwerp Beatrixlaan (Lees voor)(pdf, 0.0 MB) 

            Meest gestelde vragen Beatrixlaan (Lees voor)(pdf, 0.1 MB)