Bestemmingsplannen

 • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld Wonen, bedrijf of agrarisch.
 • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Overzicht bestemmingsplannen per fase

Aanpassing bestemmingsplan

 • Elke 10 jaar stelt de gemeente de bestemming van gronden opnieuw vast.
 • Bij ontwikkelingen zoals een woonwijk of de aanleg van een weg maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan.
 • Een bestemmingsplan kan ook op verzoek worden aangepast. Wij adviseren om hiervoor eerst een principeverzoek in te dienen.
 • Formulier principeverzoek Ruimtelijke Ordening (PDF, 106 kB) 
 • Na een positief principebesluit kan het bestemmingsplan op verzoek worden gewijzigd.
 • Nadat u een verzoek hebt ingediend wordt uw plan opgenomen in het Verzamelplan.
 • In het Verzamelplan worden de plannen van verschillende initiatiefnemers gebundeld in één bestemmingsplan.
 • Er zijn twee procedures per jaar.
 • Globale planning:
Jaarlijkse planning procedures met betrekking tot bestemmingsplannen
Start procedureVoorontwerpOntwerpVaststelling door gemeenteraad
1 maartmei-juniaugustus-septemberdecember
1 septembernovember-decemberfebruari-maartjuni

 

Bekijk ook

 • Website Over uw buurt
 • U kunt een app downloaden of zich inschrijven voor een e-mailservice.
 • Wanneer er nieuwe plannen in procedure gaan, wordt u hierover geattendeerd.