Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld Wonen, bedrijf of agrarisch.
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Overzicht bestemmingsplannen per fase

Aanpassing bestemmingsplan

  • Elke 10 jaar stelt de gemeente de bestemming van gronden opnieuw vast.
  • Bij ontwikkelingen zoals een woonwijk of de aanleg van een weg maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan.
  • Een bestemmingsplan kan ook op verzoek worden aangepast. Wij adviseren om hiervoor eerst een principeverzoek in te dienen.
  • Formulier principeverzoek Ruimtelijke Ordening (PDF, 106 kB) 

Bekijk ook

  • Website Over uw buurt
  • U kunt een app downloaden of zich inschrijven voor een e-mailservice.
  • Wanneer er nieuwe plannen in procedure gaan, wordt u hierover geattendeerd.