Veegplan 2017-1

Bestemmingsplan "Asten Veegplan 2017-1"

Bestemmingsplan "Asten Veegplan 2017-1"
OnderdeelInformatie
PlannaamAsten Veegplan 2017-1
Plansoortvastgesteld bestemmingsplan
Ter inzage15 december 2017
LocatiesAchtermijterbaan 1, Heusden
Broekstraat 3, Heusden
Gezandebaan 29, Heusden
Koningsplein 1, Asten
Prins Bernhardstraat 56, Asten
Burgemeester Wijnenstraat 12-14, Asten
Gezandebaan 46, Heusden
Meijelseweg ong., Heusden
Lienderweg ong., Asten
Vorstermansplein 8, Heusden
Dreefong., Korenveld ong. en Rogge ong., Heusden
Linnen ong., Asten

Documententoelichting vast te stellen definitief (PDF, 2.222 kB) 
regels vastgesteld incl. amendement (PDF, 544 kB) 
verbeeldingen gewijzigde vaststelling definitief (PDF, 1.704 kB) 
week 50 besluit hogere grenswaarde( 5 woningen Lienderweg) (PDF, 25 kB) 
week 50 gewijzigde vaststelling veegplan 2017-1 (PDF, 26 kB)