Inzage bouw- en milieudossiers

 • U kunt bouwtekeningen, bouw- en milieudossiers opvragen of inzien.
 • Om u snel en goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om aan te geven welke stukken u graag wilt inzien of opvragen.
 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw aanvraag.
 • Voor het kopiëren of scannen van stukken uit een dossier bent u kosten verschuldigd. Meer informatie over deze kosten vindt u in de legesverordening.(Hoofdstuk 10).
 • Op het gemeentehuis inzien van stukken is gratis. 

Welke bouwtekeningen kan ik opvragen?

 • plattegrond per bouwlaag: een plattegrond van de begane grond toont het hele perceel. Een plattegrond van een hogere bouwlaag toont de betreffende verdieping;
 • situatie- of perceeltekening: een tekening van het terrein met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, de straatnamen en de grootte van het perceel en de bebouwing. Een situatietekening is op schaal en voorzien van een noordpijl. Een situatietekening kan van 1 perceel zijn, maar ook van meerdere percelen. Een perceeltekening is de situatietekening van 1 perceel;
 • kadastrale kaart: een tekening van het terrein, met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, op schaal en voorzien van een noordpijl;
 • constructiegegevens en constructietekening: constructiegegevens bestaan uit constructieberekeningen en constructietekeningen. De berekeningen tonen aan dat een gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Constructietekeningen zijn technische tekeningen waarop de resultaten van de berekening zijn uitgewerkt;
 • geveltekening: een bouwkundige tekening op schaal van de gevelaanzichten van een gebouw. De geveltekening laat zien hoe een bouwwerk er van de buitenkant komt uit te zien;
 • doorsnede: een verticale snede door een gebouw, op schaal. Uit een doorsnede blijkt de opbouw van de bouwdelen, zoals van vloeren, daken en gevels. Verder wordt uit een doorsnede ook duidelijk wat de verdiepingshoogte en de gebouwhoogte is;
 • detailtekening: een bouwkundige tekening op schaal waarin wordt aangegeven hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten. Door detailtekeningen wordt duidelijk hoe een gebouw precies in elkaar zit. Detailtekeningen die het uiterlijk van een gebouw bepalen, zijn belangrijk voor de welstandcommissie;
 • palenplan: een plattegrond waarop de plaats van de palen in de grond staat aangegeven;
 • fundering: tekening of rapport van een betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk steunt zodat geen verzakking optreedt;
 • sonderingen: rapport van de bodemgesteldheid en draagkracht van de bodem onder een stuk grond.

Kan ik ook tekeningen van riolering, kabels, leidingen en luchtkanalen opvragen?

 • Nee. We hebben geen tekeningen beschikbaar van riolering, kabels, leidingen en luchtkanalen.
 • Voor een tekening van kabels en leidingen kun je bij het Kadaster een oriëntatieverzoek indienen.

Ik wil graag meer informatie.

 • Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@asten.nl.
 • Vermeld in uw e-mail uw:
  • naam, adres en woonplaats;
  • vraag of onduidelijkheid;
  • telefoonnummer.