Omgevingsvergunning

 • Met deze vergunning kunt u meerdere activiteiten aanvragen.
  • een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, een inrichting starten of wijzigen, één of meerdere bomen kappen, het plaatsen van een schutting, het maken van een inrit of een monument verbouwen.
 • Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien of uw werkzaamheden binnen het bestemmingsplan passen.
 • Als uw pand in het erfgoedregister (pdf, 33 kB)  (ook wel monumentenlijst) staat, heeft u altijd een vergunning nodig.
 • In sommige gevallen kunt u vergunningvrij bouwen.
 • Het kan zijn dat u de nieuwe/gewijzigde (bouw-)activiteiten alleen hoeft te melden. Via de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) kunt u een meldings- en vergunningcheck doen.
 • Kosten zijn afhankelijk van de bouwkosten van uw project. Kijk voor meer informatie in de legesverordening onder titel 2 (Dienstverlening fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) en bijlage 1 ROEB-lijst bouwkosten.
 • De omgevingsvergunning wordt volledig digitaal verwerkt. Alle communicatie over uw aanvraag ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres.

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Vooroverleg

 • Als u plannen hebt en u twijfelt of het voldoet aan de regels, dan kunt u een vooroverleg aanvragen bij de gemeente.
 • Voor een vooroverleg hebt u informatie over de planlocatie inclusief relevante bijlagen nodig.
 • Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.
 • Aanvragen met het formulier vooroverleg omgevingsvergunning (pdf, 64 kB) .
 • Kosten voor een vooroverleg bij een bouwactiviteit zijn afhankelijk van een principe-uitspraak van het college en een eventuele welstandstoets van uw project. Kijk voor meer informatie in de legesverordening onder titel 2 (Dienstverlening fysieke leefomgeving/vooroverleg).

Bibob

 • Wet Bibob regelt het voorkomen van ondermijning.
 • Kenmerkend voor ondermijning is de verwevendheid van criminaliteit tussen de boven- en onderwereld.
 • De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit toetsen aan de Wet Bibob.
 • In dat geval wordt u gevraagd om een Bibob-vragenformulier in te vullen.
 • Let op: het Bibob-vragenformulier en eventuele bijlagen kunt u niet indienen via het Omgevingsloket.
 • Deze dient u in een gesloten envelop aan te leveren bij de gemeente, onder vermelding van ‘Bibob’.
 • Meer informatie over de Bibob-toets en het Bibob-vragenformulier.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

 • De inhoudelijke beoordeling van (concept) aanvragen kan worden verzorgd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
 • De Omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.
 • Deze dienst voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en taken die daar verwant aan zijn.
 • U kunt correspondentie ontvangen van de ODZOB, die verstuurd wordt namens ons college van Burgemeester en Wethouders. Ook kan het zijn dat medewerkers van de ODZOB contact met u opnemen over uw melding en/of aanvraag.

Inrittenbeleid

 • Een inrit, ook wel uitrit, uitweg of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.
 • Voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een inrit hebt u een omgevingsvergunning nodig met de benodigde maatvoering volgens de tekening (pdf, 95 kB) .
 • De uitvoeringsaspecten en toetsingskaders zijn te lezen in het inrittenbeleid (pdf, 3.788 kB) .

Subsidie

Kosten

 • De kosten zijn afhankelijk van de bouwkosten van uw project.
 • Kijk voor meer informatie in de legesverordening onder titel 2 (Dienstverlening fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) en bijlage 1 ROEB-lijst bouwkosten.