Omgevingsvergunning

 • Dit is 1 vergunning om meerdere activiteiten aan te vragen
 • Bijvoorbeeld voor een nieuw dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsen van een schutting of een monument verbouwen
 • Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien of uw werkzaamheden binnen het bestemmingsplan passen
 • Als uw pand op de monumentenlijst (PDF, 76 kB)  staat, heeft u altijd een vergunning nodig
 • In sommige gevallen kunt u vergunningvrij bouwen
 • Kosten zijn afhankelijk van de bouwkosten van uw project. Bekijk de tabel uit de legesverordening (PDF, 76 kB)  en de bouwkosten ROEB.

Conceptaanvraag

 • Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de criteria, kunt u een vooroverleg aanvragen bij de gemeente. Voor de conceptaanvraag hebt u informatie over de planlocatie inclusief relevante bijlagen nodig
 • Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller
 • Aanvragen met het conceptaanvraagformulier (PDF, 46 kB) 
 • Kosten voor een conceptaanvraag bedragen € 198,-

Inrittenbeleid

 • Een uitweg, ook wel uitrit, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg
 • Hiervoor hebt u een omgevingsvergunning nodig
 • Inrittenbeleid (PDF, 3.787 kB) 

Subsidie